Jak działają alkomaty i jakie stosowane są w nich sensory?

Jak działają alkomaty i jakie stosowane są w nich sensory?

Jednym z podstawowych elementów każdego alkomatu jest układ mechanicznej obróbki powietrza, którego głównym zadaniem jest dostarczanie dokładnie określonej ilości powietrza do komórki pomiarowej. Komórka pomiarowa może indukować prąd lub zmieniać rezystancję półprzewodnika, w zależności od tego, jaki sensor został w niej zastosowany. Później zadaniem układu pomiarowego jest porównanie wartości prądu z bazą danych wzorcowych i obliczenie na tej podstawie wyniku, który następnie podawany jest na wyświetlaczu.

Sensor jest najważniejszym elementem każdego alkomatu – jego jakość ma ogromny wręcz wpływ na ogólną dokładność danego urządzenia. Obecnie w dostępnych na rynku urządzeniach stosuje się trzy podstawowe rodzaje sensorów: półprzewodnikowe, elektrochemiczne oraz spektrofotometryczne. W przypadku sensorów półprzewodnikowych alkohol utleniający się na powierzchni elektrody powoduje wzrost przewodności półprzewodnika. Im wyższa zawartość alkoholu w próbie, tym większa zmiana rezystencji. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że sensory nie są wrażliwe jedynie na alkohol; działają na nie również inne substancje, takie jak nikotyna czy węglowodory. Ich działanie ma wpływ na sztuczne zawyżanie wyników. W wielu przypadkach wystarczy jednak tylko przepłukać usta wodą, aby móc uniknąć tego typu błędów i problemów. Sensory półprzewodnikowe odznaczają się najlepszym na rynku stosunkiem ceny do jakości. Przy sensorach elektrochemicznych pomiar stężenia alkoholu przebiega na podstawie elektrochemicznego utleniania etanolu przez związki chemiczne, takie jak dwuchromian potasowy czy nadmanganian potasowy; utlenianie jest przeprowadzane na kontrolowanym potencjale elektrody. Alkohol w procesie takiego utleniania zostaje przekształcony w kwas octowy, w wyniku czego uwalniają się elektrony i powstaje prąd elektryczny. Im większe stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, tym wyższa jest wielkość prądu. Zaletą takich sensorów jest to, ze reagują one jedynie na alkohol, przez co żadne inne substancje nie mają wpływu na ich poprawne działanie. Nie należy jednak słuchać sprzedawców chwalących się, że w tego typu alkomatach stosowane są identyczne sensory jak w urządzeniach policyjnych.

W rzeczywistości policja korzysta ze znacznie bardziej zaawansowanego sprzętu. W przypadku sensorów spektrofotometrycznych do pomiaru zawartości alkoholu wykorzystywane jest spektrum podczerwieni. Ten rodzaj sensorów daje zdecydowanie najdokładniejsze wyniki, przez co rozwiązanie to jest stosowane w alkomatach stacjonarnych w sądach lub na komendach policji.

Sławomir

Specjalista - sprzedawca

Related Posts

Rodzaje alkomatów – jak wybrać alkomat do użytku prywatnego?

Rodzaje alkomatów – jak wybrać alkomat do użytku prywatnego?

Poprawne korzystanie z alkomatu

Poprawne korzystanie z alkomatu

Jakich błędów unikać kupując alkomat?

Jakich błędów unikać kupując alkomat?

Wybieramy odpowiedni alkomat

Wybieramy odpowiedni alkomat

No Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *